Nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Czy zmienią się zasady dotyczące parkowania na chodnikach?

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Czy zmienią się zasady dotyczące parkowania na chodnikach?
Parkowanie na chodnikach – zmiany w prawie o ruchu drogowymFoto: Shutterstock.com/ako photography

Od 21 września będzie obowiązywać znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Zmiany, szczególnie te dotyczące parkowania na chodnikach, budzą wątpliwości. Jak interpretować nowe przepisy? 

"W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych" – zaznaczono w komunikacie.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinny dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów – zaznaczył Rafał Weber.

Przeczytaj także:


Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że w dalszym ciągu, jak ma to miejsce obecnie, będą możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych, m.in. pod warunkiem, że szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) jest nie mniejsza niż 1,5 m.

"Likwidacja dualizmu pojęciowego" i "porządkowanie definicji"

Zmiana – jak czytamy w komunikacie – ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego dualizmu pojęciowego i porządkuje definicje ujęte w przepisach, wprowadzając podział drogi dla pieszych na trzy części. Jedną z nich jest chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych, drugą  pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni i może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów, a trzecią – pas obsługujący, przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku, np. prowadzenia działalności handlowej czy sytuowania obiektów małej architektury.

1,80 m zamiast 1,50 m

"Zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi" – podkreśliło MI. Dodało, że nieprawdziwe są informacje o zmniejszeniu wymaganej szerokości chodnika na drodze dla pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby szerokość chodnika odsuniętego od jezdni wynosiła jedynie 1,50 m.

"Zarówno w obecnych, jak i nowych przepisach dopuszczono możliwość odstępstwa od tych szerokości, ale jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Możliwe będzie zwężenie chodnika do nie mniej niż 1 m, ale pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami" – podkreślono w komunikacie.


Posłuchaj

3:30
Parkowanie na chodnikach. Czy nowe przepisy wprowadzą zmiany? (Pora na Trójkę)
+
Dodaj do playlisty
+

 

***

Tytuł audycji: Pora na Trójkę
Prowadzi: Karol Gnat
Autor materiału reporterskiego: Aleksander Ziemiańczyk
Data emisji: 30.08.2022
Godzina emisji: 6.48

PAP/mk

Polecane