Praca zdalna - codzienność, która trafi do Kodeksu pracy

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Praca zdalna - codzienność, która trafi do Kodeksu pracy
Praca przy biurku w domu. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Praca zdalna lub hybrydowa stała się codziennością wielu pracowników. Teraz forma ta ma zostać uregulowana w Kodeksie pracy. Jakie zmiany i zapisy nas czekają? Na co należy się przygotować? 

Pod koniec maja minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej. Przepisy mogą wejść w życie już we wrześniu tego roku.

– Najczęstszymi wadami pracy zdalnej, wskazywanymi przez Polaków, są trudności w oddzieleniu pracy i życia osobistego, utrudnione kontakty ze współpracownikami oraz dodatkowe wydatki związane np. ze zużyciem prądu. 60 procent Polaków za zaletę pracy zdalnej uważa poświęcanie mniej czasu na dojazdy do pracy, a 47 procent wskazuje na oszczędności i ograniczenie wydatków – mówiła Aleksandra Skwarska z jednego z portali z ofertami pracy. 

Praca zdalna w kodeksie pracy 

– Zmiany w kodeksie, które będą procedowane w sejmie, zakładają wprowadzenie na stałe do kodeksu terminu pracy zdalnej razem z jej definicją. To rozwiązanie, które zostało wypracowane na Radzie Dialogu Społecznego zarówno ze stroną społeczną, jak i z pracodawcami – podkreśliła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

– Uregulowano kilka form świadczenia pracy zdalnej. Zaliczają się do nich: praca świadczona w sposób stały, która jest prowadzona na podstawie porozumienia lub regulaminu, praca zdalna zarządzona przez pracodawcę np. w sytuacji pandemii oraz praca zdalna wykonywana incydentalnie, czyli kilkanaście dni w roku. To ostatnia jest formułą uproszczoną, która nie wymaga wprowadzania specjalnych regulaminów – wyjaśnił profesor Jacek Męcina z organizacji reprezentującej interesy polskich przedsiębiorców.

Posłuchaj

3:01
Praca zdalna - codzienność, która trafi do kodeksu pracy (Pora na Trójkę)
+
Dodaj do playlisty
+

 

Nowelizacja przepisów

Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Temu służy nowelizacja przepisów, zgodnie z którymi ma być to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy.

Jakie zmiany w kodeksie pracy? Rozmowa ze specjalistką prawa pracy / Radio Białystok

Zmiany dla pracowników i pracodawców 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia, że projekt przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, m.in. w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Rząd przekonuje, że wprowadzenie pracy zdalnej powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Rozwiązanie to ma ułatwić godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także znalezienie stałego zatrudnienia pracującym rodzicom należącym do grup o niższych wskaźnikach aktywności zawodowej.

***

Tytuły audycji: Pora na Trójkę
Prowadzi: Piotr Firan
Autor materiału reporterskiego: Józef Niewiarowski
Data emisji: 22.06.2022
Godzina emisji: 6.47

IAR/zch

Polecane