1056. rocznica Chrztu Polski. Co wiemy o tym ważnym wydarzeniu?

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
1056. rocznica Chrztu Polski. Co wiemy o tym ważnym wydarzeniu?
Fresk na ścianie budynku. Chrzest Mieszka I w 966 roku. Foto: Andrzej Sidor/Forum

Chrzest Mieszka I i całego jego dworu odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną. Jako hipotetyczne miejsce historycy podają: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno. Mija 1056 lat od tych wydarzeń. 

Znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla kształtującej się Polski jest niepodważalne. Jednak o tym szczególnym momencie w naszych dziejach tak naprawdę – przywołując fakty – możemy powiedzieć niewiele. Trudno o źródła, które by pokazały, jak ów początek polskiego chrześcijaństwa naprawdę wyglądał.

 Jesteśmy tutaj w kropce, wiemy tylko tyle w stosunkowo pewny sposób, że dość szybko Polska dostała biskupa – tłumaczył prof. Jacek Banaszkiewicz.

Względy polityczne

Na pytanie, co by było, gdyby Polska nie przyjęła chrztu, prof. Jacek Banaszkiewicz odpowiada: - Na pewno Polski by nie było, absolutnie nie dałoby się jej utrzymać. Sądzę, że nie przyjąć chrztu, to zostawić lukę polityczną, w którą wszystko może wejść.

Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w roku 965. Książę Polski chciał pozyskać księcia czeskiego jako sprzymierzeńca w walce ze słowiańskimi Wieletami.

– Wówczas małżeństwa były sojuszami politycznymi  mówił historyk dr Grzegorz Myśliwski  i w tym przypadku było to również umocnienie decyzji o przyjęciu chrztu za pośrednictwem Czech. Czechy co prawda nie były niezależne pod względem kościelnym, co więcej, nie miały jeszcze biskupstwa, ale były dla Mieszka niewątpliwie wygodniejszym chrystianizatorem niż Niemcy (istniała groźba przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec).

Posłuchaj

5:23
Chrzest Polski - audycja prowadzona przez Andrzeja Sowę z cyklu "Kronika Polska". (PR, 1.01.2001)
+
Dodaj do playlisty
+

Posłuchaj

56:41
Tajemnice chrztu Polski - audycja Hanny Marii Gizy z cyklu "Sezon na Dwójkę". (PR, 14.04.2011)
+
Dodaj do playlisty
+

 

14 kwietnia

Uznaje się, że 14 kwietnia 966 roku Polska przyjęła chrzest. Ta decyzja Mieszka I zmieniła losy naszego kraju. – O chrzcie nie wiemy nic. Nawet data, 14 kwietnia 966 jest umowna. Wiąże się ona z tym, że dawniej często chrzczono w Wielką Sobotę, a ta w roku 966 przypadała właśnie tego dnia – powiedział w Trójce dr Michał Bogaci, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 


Posłuchaj

4:15
1056. rocznica Chrztu Polski. Co wiemy o tym ważnym wydarzeniu? (Pora na Trójkę)
+
Dodaj do playlisty
+

 

Sprawa organizacji państwa

Mieszko I przyjmował chrześcijaństwo z całym bagażem spraw, które szły w ślad za przyjęciem chrztu, tzn. przyjmował chrześcijaństwo i jednocześnie przyjmował jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa. W ten sposób książę zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy.

- Mieszko I, przyjmując chrzest, zdecydował się na stworzenie trwałej organizacji. Podbój to nie wszystko, on musiał jakoś ten podbój scementować – mówił historyk Paweł Żmudzki.

Przyjęcie chrztu przyczyniało się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem, można było struktury i dostojników Kościoła wykorzystać do zadań państwowych. Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

***

Tytuł audycji: Pora na Trójkę
Prowadzi: Tomasz Miara
Autor materiału reporterskiego: Aleksander Piotrowicz
Data emisji: 14.04.2022
Godzina emisji: 8.17

mk/zch

Polecane