Oświadczenie Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie publikacji prasowych, dotyczących akcji Programu 3 - "Orzeł może" >>>

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

W związku z publikacjami prasowymi, dotyczącymi akcji społecznej Programu 3 Polskiego Radia S.A. "Orzeł może” zawierającymi informacje nieprawdziwe, celowo zmanipulowane oraz poddające w wątpliwość intencje inicjatorów przedsięwzięcia Zarząd Spółki uznaje je za niezwykle szkodliwą próbę wciągnięcia publicznego nadawcy w doraźną walkę polityczną. Jako medium realizujące ustawowe zadania i kierujące swoją ofertę do wszystkich Polaków taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i spotyka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem.
Zarówno w zamierzeniach pomysłodawców akcji, jak i podczas jej realizacji nie było, nie ma i nie będzie żadnych odniesień politycznych. Podstawowym celem akcji społecznej "Orzeł może” jest bowiem uświadomienie Polakom, że mają powody do dumy ze swoich osiągnięć, optymizmu i wiary we własne możliwości. Miesięczny cykl audycji na antenie Trójki, w który, poza dziennikarzami stacji, zaangażowani są przedstawiciele świata sztuki, kultury i nauki ma charakter stricte programowy i jest jedną z propozycji dla słuchaczy Polskiego Radia. W naszym głębokim przekonaniu akcja ta w pełni wpisuje się w misyjną działalność publicznego nadawcy, w utrwalanie i propagowanie szacunku dla tradycji oraz budowanie społecznie pozytywnych zachowań.
Zarzuty, że w jej ramach Polskie Radio angażuje się w jakąkolwiek "kampanię polityczną” są niczym nieuzasadnione i wypaczają pozytywne przesłanie inicjatorów przedsięwzięcia. Chcemy przy tym podkreślić, że akcja „Orzeł może” finansowana jest w dużej mierze ze środków sponsorskich oraz ze środków przeznaczonych na promocję programu pochodzących z przychodów własnych Polskiego Radia S.A., w tym  głównie ze sprzedaży czasu reklamowego i środków sponsorskich z tzw. odpisów sponsorskich, trafiających do budżetów poszczególnych anten, wydatkowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę w zakresie finansowania nadawców publicznych.
Zarząd Polskiego Radia S.A. zdecydowanie wspiera zespół Programu 3, realizujący autorski pomysł programowy i dołoży wszelkich starań, aby, propagująca pozytywne wartości akcja "Orzeł może" została zrealizowana zgodnie z przyjętymi założeniami i uroczyście zakończona 4 czerwca br.       
                
                                                                                                             Zarząd Polskiego Radia S.A.

Polecane