Znamy laureatów nagrody "DNA – bo pomaganie mamy w genach"

 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Mail
Znamy laureatów nagrody "DNA – bo pomaganie mamy w genach"
Nagroda DNA - bo pomaganie mamy w genachFoto: mat. prasowe

Nagrody "DNA – bo pomaganie mamy w genach" w kategorii "Wsparcie społeczne w walce z pandemią COVID-19" otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Pomagamy Nie Ziewamy, MOJE PODLASIE, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia WTZ Lalkowy; trzy firmy: Szpital Powiatowy w Bartoszycach, LUX MED, H&M Logistics oraz trzy spółki państwowe PFR, BOŚ Bank, PKO BP. W kategorii "Wsparcie społeczne związane z wojną w Ukrainie" nagrody otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Our Future Foundation, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja BNP Paribas, trzy firmy: Lidl, McDonald's Polska, PWC oraz trzy spółki państwowe: TAURON, PKN ORLEN, BGK. Jury przyznało również nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagrody wręczono podczas Wieczornej Gali Polskiej Mocy Biznesu, zamykającej Kongres ESG.

Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, spółek państwowych i organizacji pozarządowych. Laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas gali wieczornej kończącej II Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się na PGE Narodowym 7 listopada.  Uroczystość uświetniły występy polskich oraz ukraińskich artystów: zespołu Dagadana i Stanisława Sojki.  

  

LAUREACI W KATEGORII "POMOC W PANDEMII COVID-19" - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

FUNDACJA POMAGAMY NIE ZIEWAMY

ZA PROJEKT "POSIŁEK DLA SENIORA"

Ta Fundacja reprezentuje tych społecznie zaangażowanych aktywistów, którzy wychodzą z założenia, że zamiast snuć wielogodzinne debaty należy zacząć od razu działać. W marcu 2020 roku w odpowiedzi na szalejącą epidemię COVID zaproponowali lokalnym restauratorom, by zorganizować akcję "Posiłek dla Seniora". W czasie jej trwania rozwieźli do domów gdańskich seniorów kilka tysięcy obiadów. Historie ludzi, którym pomogli, obrazują, jak trudna bywa codzienność starszych osób w Polsce.

FUNDACJA "MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE"

ZA PROJEKT PT. "PODL@SIE W SIECI"

Projekt pt. "Podl@sie w sieci" realizowany był przez 14 miesięcy w okresie w województwie podlaskim, na terenie powiatu grajewskiego. Celem zadania jest zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacyjnych, grup nieformalnych i wolontariuszy odnośnie walki z obecnością skutków COVID-19 oraz przedstawicieli organizacji z powiatu grajewskiego, na temat przeniesienia swojej działalności do internetu i skutecznego rozwoju organizacyjnego poprzez udział 60 osób w szkoleniach projektowych. Projekt ma na celu wzmacnianie kompetencji cyfrowych w grupach wykluczonych.

 

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA WTZ LALKOWY"

ZA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

Za pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim w czasie pandemii. Pomoc polegała na zagospodarowaniu ich czasu wolnego, kiedy to nie mogli korzystać z placówek opiekuńczych. Stowarzyszenie zajęło się również zapewnieniem potrzebnego wsparcia przez zorganizowanie rozmów z psychologami.

LAUREACI W KATEGORII "POMOC W PANDEMII COVID-19" - FIRMA

 

SZPITAL POWIATOWY W BARTOSZYCACH

ZA EDUKACJĘ, PRZEKAZANIE ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ POMOC STRAŻY POŻARNEJ.

Szpital przekazał środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, kombinezony, rękawice) oraz środki dezynfekcyjne innym instytucjom, jak Domy Pomocy Społecznej i jednostki straży pożarnej. Udzielał również pomocy straży pożarnej w dezynfekowaniu sprzętu i wozów strażackich. Pracownicy szpitala prowadzili edukację w zakresie walki z pandemią COVID-19 w lokalnych mediach, a także organizowali wyjazdowe punkty szczepień na festynach i imprezach organizowanych przez różne inne instytucje.

 

LUX MED Sp. z o.o.

ZA SZEROKĄ I RÓŻNORODNĄ POMOC MEDYCZNĄ

Grupa LUX MED od początku pandemii wspiera system ochrony zdrowia w walce z COVID-19. Szpital św. Elżbiety został przemianowany na szpital COViD-owy. W tej placówce na początku pandemii udostępniono 50 łóżek zachowawczych i 11 stanowisk OIOM. 8 na 10 interwencji zespołów ratownictwa medycznego związanych było z wyjazdami do pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem zarażenia. Grupa LUX MED uczestniczy też w Narodowym Programie Szczepień, udostępniając ponad 50 swoich centrów medycznych w całej Polsce. Dotychczas zrealizowanych zostało w nich ponad 50 000 szczepień. W ramach Pakietu Pomoc Grupa oferowała też bezpłatną opiekę zdrowotną dla osób, które korzystały z pakietów korporacyjnych, wraz z rodzinami, a w wyniku pandemii straciły pracę. Mogły one nadal korzystać nieodpłatnie z usług LUX MED. Z tego rozwiązania skorzystało kilkaset osób.

 

H&M HENNES & MAURITZ LOGISTICS  SP. Z O.O.

ZA WSPARCIE MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE ORAZ USŁUGI CONSIERGE DLA OSÓB W TRAKCIE IZOLACJI

Podczas epidemii COV ID H&M Logistics, spółka zapewniająca obsługę logistyczną dla rynku detalicznego oraz e-commerce w Polsce, oprócz standardowych akcji pomocowych, wprowadziła bezterminowy program bezpłatnych abonamentów medycznych dla wszystkich pracowników, uruchomiła i zarządzała infolinią w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim, która oferowała ponad 500. pracownikom nie tylko wsparcie psychologiczne i konsultacje medyczne, ale również nieodpłatne i nielimitowane usługi concierge dla zakażonych oraz objętych kwarantanną w zakresie pomocy domowej, opieki nad zwierzętami, osobami starszymi, dostawy masek i środków dezynfekcji do domu. W trakcie epidemii spółka utrzymała dotychczasowe zatrudnienie, zapewniała płatne dodatkowe urlopy dla osób podejrzanych o kontakt z zakażonym lub objętym kwarantanną.

 

LAUREACI W KATEGORII "POMOC W PANDEMII COVID-19" - SPÓŁKI PAŃSTWOWE

 

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A

ZA SKUTECZNĄ DYSTRYBUCJĘ WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Rada Ministrów  powierzyła PFR realizację programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. PFR utworzył system działań pomocowych o łącznej wartości 100 mld zł, złożony z:

 • Tarczy finansowej dla MŚP oraz tarczy dla dużych firm,
 • Tarczy finansowej dla MŚP 2.0. Tarcza finansowa dla MŚP 2.0, która została uruchomiona w styczniu 2021 r. Możliwość składania wniosków o subwencje objęła przedsiębiorstwa z 54 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

Łącznie w ramach trzech programów Tarcz PFR wypłacił przedsiębiorcom 73,2 mld PLN wsparcia. Z pomocy skorzystało 353 tys., firm, a ochroną zostało objętych 3,2 mln pracowników. Z powyższej kwoty umorzone zostało, czyli zostało w firmach, ok. 43,9 mld zł.

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

ZA PRZEKAZANIE NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW HIGIENY

Bank przekazał hospicjom, zakładom opiekuńczo-leczniczym i oddziałom szpitalnym w całym kraju środki ochrony osobistej służące walce z pandemią COVID-19. Na potrzeby akcji zakupiono 7 palet płynów do dezynfekcji (3 780 litrów) oraz 2,2 tys. wysokiej jakości maseczek ochronnych. Wartość pomocy to 150 tys. zł. brutto. Analogicznego zakupu 2,2 tys. maseczek dokonał także Dom Maklerski BOŚ. Bank wsparł finansowo Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakupie środków higieny osobistej oraz środków czystości dla bezdomnych. Dodatkowo bank przekazał w formie darowizny 450 000 szt. maseczek dwóm szpitalom w województwie kujawsko-pomorskim w ramach akcji koordynowanej przez MAP.

 

PKO BANK POLSKI

ZA OGÓLNOPOLSKĄ I SKIEROWANĄ LOKALNIE POMOC

PKO Bank Polski zadbał o bezpieczeństwo 25 tys. pracowników. Następnie przekazano darowizny pieniężne i rzeczowe placówkom medycznym i socjalnym. W 2020 roku bank przekazał ok. 23,6 mln zł na walkę z COVID-19 m.in. dla szpitali i służb sanitarnych. Bankowi specjaliści wspierali pracę infolinii GIS. Bank podjął inicjatywy edukacyjne, zachęcając klientów do korzystania z kanałów zdalnych i udostępnił zaawansowane technologicznie narzędzia ułatwiające bankowanie na odległość. Ważną rolę w działaniach na rzecz społeczności lokalnej odegrali wolontariusze banku, którzy w całym kraju, pomagali medykom, lokalnym DPS-om, domom dziecka, osobom samotnym, organizując zbiórki pieniędzy i przekazując pomoc rzeczową – środki ochrony, żywność czy artykuły sanitarne.

 

LAUREACI W KATEGORII "WSPARCIE DLA UKRAINY" - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

 

FUNDACJA OUR FUTURE FOUNDATION

ZA DZIAŁANIA EDUKACYJNE I TWORZENIE LOKALNYCH AKCJI POMOCOWYCH

W Programie Mentori wyróżnili trzech licealistów z Ukrainy. Zapewnili im pomoc mentorów (zagranicznych studentów) w: nauce języków, zakupie materiałów dydaktycznych, rozwijaniu zainteresowań, zaaklimatyzowaniu się oraz procesie aplikacji na uczelnie w Polsce i za granicą. Zorganizowali dwa eventy, na których ponad 100. nastolatków z Ukrainy mogło posłuchać o rozwoju zawodowym, zawiązać nowe znajomości i poznać reprezentantów firm, w których mogą ubiegać się o pracę. Ambasadorzy Fundacji, których jest ok. 300, zorganizowali akcje pomocowe w całej Polsce. Były to m.in.: zbiórki, pikniki integracyjne i dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz korepetycje z innych przedmiotów dla uczniów z Ukrainy. Fundacja została również partnerem strategicznym platformy HOSTUKRAINE.EU. Za jej pośrednictwem setki uchodźców z Ukrainy połączono z gospodarzami, którzy zapewnili im tymczasowe schronienie.

 

FUNDACJA LOTTO IM. HALINY KONOPACKIEJ

ZA ORGANIZACJĘ OPIEKI DLA DZIECI UCHODŹCÓW

Przekazano darowizny pieniężne trzem organizacjom pozarządowym (Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Fundacja Global Compact Poland) organizującym pomoc humanitarną w Ukrainie oraz wśród uchodźców przebywających na terenie Polski. W ramach Programu Grantów dofinansowano projekty 11. organizacji pozarządowych, mających na celu udzielanie pomocy charytatywno-humanitarnej na Ukrainie, oraz różne formy opieki i wsparcia uchodźców przebywających w Polsce. W ramach programu "Dzieci Ukrainy" udzielono wsparcia finansowego 18. instytucjom (żłobki, przedszkola, szkoły) na organizację opieki dziennej dla dzieci uchodźców z Ukrainy, tak by rodzice/opiekunowie prawni mogli podjąć pracę lub naukę zawodu i/lub języka polskiego. Sfinansowano zakup racji żywnościowych oraz najpotrzebniejszych rzeczy takich jak: powerbanki, opaski odblaskowe, latarki czołowe oraz termosy.

 

FUNDACJA BNP PARIBAS

ZA PRZEKAZANIE PONAD DWÓCH MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE UCHODŹCÓW.

Fundacja BNP Paribas przekazała ok. 2 mln zł na rzecz Fundacji Ocalenie i Polskiego Forum Migracyjnego i powołała fundusz solidarnościowy dla uchodźców z Ukrainy, gdzie zebrano 500 tys. zł. Grupa BNP Paribas podwoiła tę kwotę i 1 mln zł przekazano organizacjom wspierającym osoby uciekające przed wojną. Bankowi wolontariusze stworzyli 37 projektów w ramach akcji #RazemdlaUkrainy, które fundacja dofinansowała do 4 tys. zł oraz przygotowali 30 paczek dla rodzin z Ukrainy w ramach Solidarnej Paczki. Bank zaadaptował 11 obiektów w Polsce na miejsca noclegowe dla ukraińskich pracowników UKRSIBBANK-u (siostrzanego banku z grupy), polskiego Banku BNP Paribas z i ich rodzin.

 

LAUREACI W KATEGORII "WSPARCIE DLA UKRAINY" - FIRMA

 

LIDL

ZA PONAD 700 TON ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I KOSMETYCZNYCH.

LIDL przekazał darowizny rzeczowe i finansowe na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego skierowane do organizacji pomocowych takich jak Caritas Ukraina, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna. Łącznie Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy ponad 47 mln zł.

Pomocy udzielają w sposób ciągły – do dziś w sklepach Lidl trwają zbiórki żywności na rzecz obywateli Ukrainy. Do tej pory przekazano na ten cel prawie 700 ton artykułów żywnościowych i kosmetycznych. W celu wspierania obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy Lidl publikował wybrane ogłoszenia rekrutacyjne w języku polskim oraz ukraińskim. Usprawniono również komunikację tak, aby stała się bardziej dostępna dla osób posługujących się językiem ukraińskim.

 

MACDONALD'S POLSKA

ZA 46 TYSIĘCY PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

McDonald’s Polska przekazał 2,37 miliona złotych Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Ze sprzedaży przekazaliśmy fundusze do Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie. Środki zostały przeznaczone na pomoc humanitarną, głównie na zakup żywności trwałej. W czasie działania Fundacji udało się stworzyć około 46 tysięcy paczek dla mieszkańców Ukrainy. Od 23 marca do połowy czerwca w Centrum Szkoleniowym McDonald’s na Dworcu Centralnym działała świetlica "Maczek". Przez cały okres działalności, a dokładniej 104 dni, "Maczek" ugościł 1700 dzieci z 1100 rodzin. Świetlica była prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Uruchomiliśmy również linię wsparcia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ze wsparcia skorzystało dotychczas prawie 440 osób.

 

PWC POLSKA

ZA BILSKO 2 I PÓŁ TYSIĄCA GODZIN PRACY WOLONTARYJNEJ

PwC Polska bezpośrednio zaangażowało się w pomoc pracownikom PwC Ukraina i ich rodzinom powołując specjalny zespół, który pomagał potrzebującym w ewakuacji i zakwaterowaniu. Łącznie 222 wolontariuszy PwC poświęciło na działania wewnętrzne i zewnętrzne aż 2 431 godzin m.in. na transport spod granicy i zakwaterowanie. W Polsce PWC pomogło bezpośrednio 350 pracowników PwC Ukraina i ich rodziny. Uruchomiono bezpłatną infolinię w języku ukraińskim, przy której na stałe pracowało 10 osób z PwC Polska. Pracownicy odbierali od 50 do 150 telefonów dziennie, udzielając wsparcia z zakresu: kwestii imigracyjnych, prawnych, pomocy finansowej, rynku pracy i wielu innych. Sfinansowaliśmy lekcje języka polskiego dla chętnych pracowników PwC Ukraina, z których skorzystało 62 osoby. Przeznaczyliśmy 64 200 zł na 11 projektów.

 

LAUREACI W KATEGORII "WSPARCIE DLA UKRAINY" - SPÓŁKA PAŃSTWOWA

 

TAURON POLSKA ENERGIA

ZA POMOC W ODBUDOWIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ UKRAINY

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające uchodźców wojennych. Przygotowała między innymi specjalne kanały obsługowe w języku ukraińskim, m.in. dedykowaną, uproszczoną stronę internetową, pozwalającą na załatwienie spraw. W działania pomocowe zaangażowała się także Fundacja TAURON. Środki przekazywane są organizacjom udzielającym wsparcia w Ukrainie. Pomoc finansowa dla Ukrainy wyniosła już 1 mln zł. W marcu i kwietniu TAURON zawarł również dwie umowy darowizny z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS), na rzecz wsparcia odbudowy infrastruktury energetycznej Ukrainy. Dzięki temu na Ukrainę trafiło 25 transformatorów, 6 ton przewodów energetycznych, 13 bębnów kablowych, 168 słupów, uchwyty odciągowe i przelotowe oraz dodatkowe elementy służące do budowy linii energetycznych.

 

PKN ORLEN SA

ZA ORGANIZACJĘ FILMÓW DLA DZIECI Z UKRAINY

Działania PKN Orlen na rzecz Ukrainy toczą się na wielu poziomach. Spółka udostępniła hotel "Petrochemia" w Płocku i obiekt Hotel Dębowa Góra w celu zorganizowania pobytu dla matek z dziećmi i seniorów – uchodźców z Ukrainy, zorganizowała w obiektach posiłki i opiekę psychologa. Inne działania to: Organizacja punktów przystankowych dla uciekinierów w czterech miejscach na granicy polsko-ukraińskiej oraz świetlic dla dzieci w punktach recepcyjnych największych hal dla uchodźców. Organizacja 50. dni projekcyjnych filmów dla dzieci uchodźców w ramach projektu "Kino dla dzieci z Ukrainy". Program Wolontariatu Pracowniczego: przeprowadzono 112 akcji, wzięło w nich udział 350 wolontariuszy, beneficjentami tych akcji było blisko 14,5 tys. osób.

 

BGK

ZA SZEROKIE ZAANGAŻOWANIE WOLONTARIUSZY.

Byli na Torwarze 35 dni przez 24/h. Działali na 4 zmiany, każda po 6 h i na każdej 4 wolontariuszy. Łącznie pomogli ponad 5000 osób. Jako wolontariusze rozdawali ciepłe napoje, słodycze, owoce. Podgrzewali jedzenie, pomagali w odbieraniu i segregacji ubrań, prowadzili inwentaryzację w magazynach chemicznym i spożywczym. Byli odpowiedzialni za wydawanie pomocy humanitarnej w zewnętrznym namiocie. BGK uruchomił również zbiórkę na rzecz Narodowego Banku Ukrainy. Bank przekazał darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy.

 

NAGRODA SPECJALNA

POLSKA AKADEMIA FILMOWA

ZA PROGRAM HELP UA

Program Niezależnej Fundacji Filmowej i HelpUA to akcja pomocy wybitnym ukraińskim filmowcom, którzy pokazywali swoje filmy na najważniejszych festiwalach świata, a teraz postanowili bronić swojego kraju: albo kierując swoje kamery na tragedie wojny i zbrodnie wojenne, albo chwytając za broń. Pierwszy transport pomocy został wysłany do Ukrainy już 27 lutego, a akcja wciąż jest kontynuowana. Wartość przekazanego sprzętu filmowego w postaci kamer, komputerów, dronów, twardych dysków oraz sprzętu ochrony osobistej: hełmów, IFAK-ów, kamizelek kuloodpornych wynosi blisko milion Euro. Ponad 250 filmowców, członków Ukraińskiej Akademii Filmowej, zabezpieczonych jest sprzętem ochrony osobistej zapewnionym przez HelpUA.

Materiały zrealizowane przez tych filmowców udostępniane są BEZPŁATNIE I NIEWYŁACZNIE wszystkim stacjom telewizyjnym i agencjom informacyjnym na świecie przez specjalnie utworzona platformę w internecie.

      

FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH "KAGANEK"

ZA DOSTARCZENIE POMOCY RZECZOWEJ WARTOŚCI PONAD 1,3 MLN ZŁ

Fundacja KAGANEK realizuje Program Solidarni, w ramach którego zorganizowała 15 własnych transportów pomocy humanitarnej dostarczonych bezpośrednio do Lwowa własnym transportem. Odbiorcą naszej pomocy jest Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej. Zapewniono pomoc rzeczową (produkty spożywcze, wyposażenie, niezbędny sprzęt). Paczki zostały wysłane do rejonów Ukrainy najbardziej dotkniętych zniszczeniami wojennymi, m.in. na Zaporoże, do Krzywego Rogu czy Irpienia. Do tej pory dostarczono ponad 218 t żywności, 16 generatorów prądu, 2 wózki widłowe, 20 zbiorników na paliwo. Wartość przekazanej pomocy to ponad 1 300 000 zł w tym 700 tys. to środki własne Fundacji i 600 tys. zł darowizn od firm, które włączyły się do Programu.

 

NAGRODA SPECJALNA

WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY&PATNERS

ZA POMOC PRAWNĄ DLA UCHODŹCÓW

Kancelaria zadeklamowała pomoc prawną dla obywateli Ukrainy oraz wszystkich osób dotkniętych konfliktem wojennym, w szczególności w zakresie: legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce; udzielania porad prawnych w sprawach administracyjnych oraz cywilnych; nostryfikacji dyplomów; kwestii dot. uzyskania ochrony międzynarodowej w Polsce.

Pomoc obejmowała również doradztwo w zakresie realizacji kontraktów i umów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kancelaria uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla ukraińskich podopiecznych fundacji Bezpieczne Niebo.


LASY PAŃSTWOWE

ZA AKCJĘ "PLECAK DLA UKRAINY"

Lasy Państwowe wsparły na miejscu działania na granicy polsko-ukraińskiej, tworząc punkty pomocowe na przejściach granicznych. Zaoferowały również samochody i bezzałogowe statki powietrzne. Kolejnym działaniem była organizacja akcji "Plecak dla Ukrainy".  Lasy Państwowe przekazały na potrzeby Ukrainy 1300 zestawów taktycznych: noktowizory, obuwie taktyczne, lornetki, prowiant. Organizują nadal zbiórki rzeczowe, w tym zbiórki odzieży terenowej.

 

NAGRODA SPECJALNA

KAMIL WYSZKOWSKI

Reprezentant Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

ZA POMOC W EWAKUACJI UKRAIŃSKICH DZIECI Z DOMÓW DZIECKA

UN Global Compact Network Poland mobilizuje biznes do udzielania przede wszystkim długoterminowej pomocy, ale reaguje też w bieżących sytuacjach kryzysowych, wspierając się pomocą ze strony szerokiego grona interesariuszy. Dzieci, które przybyły do Polski, zostały przetransportowane do Hotelu Ossa, który pełnił funkcję ośrodka tymczasowego na następnych kilka miesięcy. UN Global Compact Network Poland wsparł Fundację Happy Kids w organizacji transportu 770 dzieci wraz z opiekunami z domów dziecka z Charkowa i Odessy (łącznie 831 osób).

 

FUNDACJA POLSAT

ZA STWORZENIE NAJWIĘKSZEGO DOMU DZIECKA W EUROPIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Fundacja wsparła Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnoborze, gdzie przebywa grupa niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Zakupiła również 300 szt. aparatów KTG, z których korzystają kobiety w ciąży przebywające w Ukrainie. Przekazała także sprzęt do leczenia ran dla Obwodowego Szpitala w Zaporożu. Spółki z Grupy Polsat Plus na start przekazały 5 mln złotych w ramach inicjatywy "Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy". Fundacja pomaga m.in. dzieciom z domów dziecka z Kijowa, Charkowa, Odessy, które w pierwszych dniach wojny przyjechały do Polski i znalazły bezpieczne schronienie. I tak powstał największy dom dziecka w Europie. Obecnie w Ossie przebywa ponad 1500 uchodźców, w tym prawie tysiąc dzieci.

 

KAPITUŁA KONKURSU

Organizatorzy konkursu (Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei) zaprosili do jury

 • prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (prezes zarządu i fundator w Warsaw New Technology Foundation)
 • Szymon Dziubicki (członek zarządu ds. rozwoju, dyrektor generalny, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej)
 • Joanna Molik (dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Microsoft Polska)
 • Wojciech Surmacz (prezes Polskiej Agencji Prasowej)
 • Agata Śmieja (prezes Fundacji Czyste Powietrze)
 • dr hab. Piotr Wachowiak (rektor Szkoły Głównej Handlowej)

 

Polecane