Rola i znaczenie organizacji harcerskich i skautowych we współczesnej Polsce

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Rola i znaczenie organizacji harcerskich i skautowych we współczesnej Polsce
Polscy harcerze na "Rajdzie Arsenał" - wydarzeniu upamiętniającym Akcję pod Arsenałem z 26 marca 1943, czyli jedną z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych SzeregówFoto: Shutterstock.com/Michael Wende

W kraju działa kilkanaście organizacji harcerskich i skautowych, największe z nich to ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) oraz ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej). Pracując z dziećmi i młodzieżą wszystkie odwołują się do tradycji Baden-Powella i Małkowskiego. Ale czy w dzisiejszych czasach to wystarczy? Czy młodzi ludzie są zainteresowani dziejami kraju i polską tradycją? W jaki sposób wychowanie harcerskie kształtuje charaktery i patriotyczne postawy? Jak organizacje te funkcjonują w czasie pandemii?

Czuwaj! – to zawołanie jednoznacznie kojarzy się z polskim harcerstwem i skautingiem. Było jednak znane i używane już w średniowiecznej Polsce. Strażnicy murów miejskich i bram, kiedy nocą pełnili służbę, nawoływali się właśnie owym przeciągłym "Czuuuuwaj!", które miało odegnać znużenie podczas męczącej warty. To zawołanie pojawiło się znowu w 1910 roku podczas krakowskiego zjazdu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Rozpowszechniło się potem w polskich organizacjach skautowych i stało się pozdrowieniem powstałego w listopadzie 1918 roku Związku Harcerstwa Polskiego.


Antek Kurek  Basia Łochowska harcerze trójka 1200.jpg
Co to dziś znaczy być harcerzem?

Posłuchaj

47:00
Polskie harcerstwo wobec wyzwań współczesności (Klub Trójki)
+
Dodaj do playlisty
+

Wychować młodych ludzi odpowiedzialnych za Polskę i świat

Jakie dzisiaj, 103 lata od powstania pierwszej polskiej organizacji harcerskiej, są cele harcerstwa i skautingu? – Cały czas, i w tej chwili również, chodzi nam o wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. I wychowanie tych młodych ludzi do tego, aby byli świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami swoich społeczności lokalnych, Polski i świata – deklaruje hm. Elżbieta Noga, członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą. – Czas pandemii pokazał, jak ważne jest to czuwanie i gotowość do podejmowania różnych wyzwań, działań, ale także – do zmiany sposobu działania – dodaje.

– To hasło "Czuwaj!" nawiązuje do ciągłego bycia gotowym do niesienia pomocy, do ciągłego służenia ojczyźnie poprzez zdobywanie wykształcenia, doświadczenia, uprawnień. W oparciu o wartości chrześcijańskie wychowujemy dzieci, młodzież, która chce służyć i poznawać Polskę, na ludzi pełnych radości życia, odpowiedzialnych za kraj i gotowych do podejmowania wyzwań współczesności – potwierdza hm. Mateusz Dybka, z-ca komendanta Chorągwi Ziemi Opolskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ZHR. – Idea i prawa zawarte w Przyrzeczeniu Harcerskim są niezmienne, ale dzieci i młodzież się zmieniają. Także wyzwania i sytuacja wokół nas dynamicznie się zmieniają: nakazują czuwać, obserwować i reagować – wskazuje.

Współpraca ponad podziałami

– Istniejące w Polsce organizacje harcerskie różnią się sposobami działania i podejściem do różnych kwestii. Dążymy do tego, aby w tej różnorodności, która jest piękna, daje dzieciom i rodzicom wybór harcerskiej drogi, którą chcieliby pójść, nawiązywać współpracę – mówi hm. Noga. – Chodzi chociażby o wymianę na poziomie kształcenia kadry, ale także np. na poziomie lokalnej współpracy drużyn – wskazuje.

– Warto też wspomnieć o "Pogotowiu harcerek i harcerzy", gdzie większość organizacji stanęła do służby, roznosząc maseczki, obiady dla seniorów. Wcześniej, przed pandemią, to była m.in. "Biała służba" podczas przyjazdów papieża do Polski czy "Harcerskie pogotowie ratunkowe" podczas Światowych Dni Młodzieży – dodaje kolejne przykłady współpracy hm. Dybka.

Odpowiedź na problemy współczesności

– Młodzi ludzie w tej chwili znają świat przez ekrany, a nie przez jego dotykanie i doświadczanie. I spotkania z naukowcami, ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę na ten temat, są dla nas niezwykle cenne: pozwalają zyskać nową perspektywę, ale także szukać rozwiązań problemów, na które obecnie napotykamy – mówi Elżbieta Noga z ZHP, nawiązując do ogólnoharcerskiego "Forum o wychowaniu", które odbyło się na początku listopada. – Młodzi ludzie do nas przychodzą, bo dajemy możliwość spotkania z drugim człowiekiem, rówieśnikiem, ale także tym, na którego rzecz pełnimy służbę. Metoda harcerska pozwala zarazem doświadczyć świata żywego: świata przyrody oraz, co bardzo ważne, wspólnego działania – wylicza.


***

Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Elżbieta Korczyńska
Goście: hm. Elżbieta Noga (członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą), hm. Mateusz Dybka (z-ca komendanta Chorągwi Ziemi Opolskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ZHR)
Pora emisji: 10.11.2021
Godzina emisji: 21.11

pr


Polecane