Hej, migrancie! Jesteś nam potrzebny

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Hej, migrancie! Jesteś nam potrzebny
Foto: Fot.: Glow Images

To jedno z najbardziej zmitologizowanych zjawisk społecznych, a kwestia postrzegania migrantów i ich miejsca w społeczeństwach stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich stron - mówią uczestnicy rozmowy Trójki.

Posłuchaj

"Europejski Klub Trójki" w świecie migrantów
+
Dodaj do playlisty
+

- Migracja to jedno z najważniejszych zjawisk społeczno-ekonomicznych współczesnego świata, to nieodłączna część naszego życia - podkreślił dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. 

W ujęciu statystycznym odsetek osób migrujących nie zmienia się od lat 60., choć  ... rośnie ich liczba, podobnie jak liczba mieszkańców Ziemi. - Biorąc pod uwagę zróżnicowanie ekonomiczne na świecie nie jest to duża liczba, a wynosi 200 milionów osób. Nie uwzględnia ona jednak migracji krótkoterminowych ani nielegalnych - wyjaśnił w rozmowie z Dariuszem Bugalskim.

W "Europejskim Klubie Trójki" już poruszaliśmy ten temat, mówiąc o kulturowej tożsamości Europy i narastającej fali antyimigracyjnych postaw oraz obaw podsycanych przez wielu europejskich polityków, reprezentujących bynajmniej nie tylko polityczny margines. A gdyby podejść do sprawy z punktu widzenia rynku pracy?

- Gdybyśmy dziś "wyjęli" imigrantów z rynków pracy Holandii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, te rynki przestałyby istnieć - potwierdza dr Kaczmarczyk.

Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji w Warszawie (IOM) podkreśla jednak, że do kraju przeznaczenia przyjeżdża nie tylko "praca", ale przede wszystkim ludzie. - Dlatego musimy być przygotowani do szerszego pojmowania migracji, do adaptacji w innych aspektach życia.

Przecież dzieciom trzeba zapewnić dostęp do edukacji, rodzinom opiekę zdrowotną, a przede wszystkim - możliwość integracji w środowisku. - Integracja jest największym wyzwaniem, bo jest procesem dwustronnym. Tylko stworzenie migrantom możliwości zaadaptowania się do nowego społeczeństwa oraz gotowość społeczeństwa przyjmującego, da możliwość zgodnego funkcjonowania i sprawi, że migranci zostaną na dłużej - podsumowała Rostocka.

 

Po co nam części wspólne? Ilu imigrantów potrzebuje Polska? Jakie są różnice w podejściu do imigracji w społeczeństwach Unii Europejskiej a Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii? Jakie znaczenie dla oceny migracji ma struktura demograficzna? Dowiesz się słuchając całej rozmowy w "Europejskim Klubie Trójki".

W dniach 4-5 grudnia w Warszawie odbywa się konferencji "Prawa migrantów w praktyce", która stanowi część projektu realizowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Polecane