Kościół greckokatolicki w Polsce po roku 1945

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Kościół greckokatolicki w Polsce po roku 1945
Duchowni Kościoła greckokatolickiego w kondukcie pogrzebowymFoto: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji/NAC

Tym wydaniem "Białych plam" rozpoczynamy nowy cykl poświęcony mniejszościom wyznaniowym i narodowym po II wojnie światowej w Polsce. Inaugurujemy go spotkaniem z kościołem greckokatolickim.

Posłuchaj

Historia powojennego kościoła greckokatolickiego w Polsce (Białe plamy/Trójka)
+
Dodaj do playlisty
+

Dzisiejszy temat łączy religię, politykę i tożsamość narodową. Kościół greckokatolicki unicki uznaje papieża, zachowuje jednak właściwą prawosławiu odrębność liturgiczną i prawną. Jego powstanie to efekt prób przezwyciężenia rozłamu między kościołem katolickim, a prawosławnym. Do jego powstania doprowadziła unia brzeska z 1596 roku. Zwalczać ją miała odtąd Rosja i tamtejsza cerkiew, obawiające się utraty rządu dusz nad częścią wiernych kościoła prawosławnego na terenie dzisiejszej Ukrainy. Represje trwały również po II wojnie światowej, kiedy to komuniści likwidowali jego struktury, aresztowali duchownych, a decyzją tzw. synodu lwowskiego, kościół unicki włączono do rosyjskiej cerkwi. Choć struktury powstały na nowo po przemianie ustrojowej, znaczna część społeczności unickiej pozostała w diasporze.

O historii kościoła unickiego i powojennych losach grekokatolików mówili zaproszeni do studia goście: profesorowie Igor Hałagida i Konrad Białecki. Zapraszamy do słuchania dołączonej audycji.

***

Tytuł audycji: Białe plamy
Prowadzi:
 Mirosław Biełaszko
Goście: prof. Igor Hałagida (historyk, Uniwersytet Gdański), prof. Konrad Białecki (historyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, oddział IPN w Poznaniu)
Data emisji: 20.03.2019
Godzina emisji:
 22.06

ml

Polecane