"Bośniackie korzenie" - reportaż Ireny Piłatowskiej

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

Nowa Wieś koło Bolesławca - to miejsce, którego mieszkańcy mają bardzo ciekawe losy. Mieszkają tu repatrianci z dawnej Jugosławii oraz ich potomkowie.

Ich dziadkowie wyjechali z Galicji za chlebem jeszcze przed I wojną światową. Mieszkali  i żyli wśród tamtejszej społeczności. Zajmowali się rolnictwem. Po  II wojnie światowej całymi koloniami przesiedleni zostali właśnie w okolice Bolesławca. I zamieszkali tu razem tak,  jak na bośniackich wsiach mieszkali ich dziadkowie i rodzice. Autorka reportażu  - Irena Piłatowska odwiedziła "jugosłowiańską" wieś jeszcze przed wojną w byłej Jugosławii, w 1986 roku.

Dzis w Trójce reportaż Ireny Piłatowskiej "Bosniackie korzenie".

Polecane