"Trudna miłość" - Krzysztof Wyrzykowski

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

W czterdziestą rocznicę wydarzeń marcowych - wspomnienia Bogusławy Blajfer, która w 1968 roku była studentką filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, osobą odważną i ideową, przekonaną o przysługującym każdemu prawie do wolności.

Bogusława Blajfer była jedną z istotnych postaci „wydarzeń marcowych” 1968 roku. W czasie interwencji wojsk Polskich w Czechosłowacji ratowała honor Polaków drukując i kolportując ulotki protestacyjne,  w wyniku czego została aresztowana za „próbę obalenia siłą ustroju PRL”. Z jej opowieści dowiadujemy się o stosowanych wówczas metodach śledztwa, o fizycznym i psychicznym torturowaniu, sposobach poniżania i upokarzania  przesłuchiwanych.  Mimo to – jak stwierdzają po latach jej przyjaciele - brała winy na siebie aby odciążyć aresztowanych kolegów. Dwuletni wyrok  odsiedziała w celi ze skazanymi za przestępstwa kryminalne. Po wyjściu  z więzienia współtworzyła struktury podziemnej opozycji demokratycznej. W listopadzie 1976  w jej mieszkaniu drukowano na powielaczu "Komunikat" KOR,   a kiedy jej przyjaciół  z KOR - u aresztowano, w maju 1977 r. brała udział w głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie,  która nagłośniona przez prasę europejską doprowadziła do uwolnienia aresztowanych.
Zmęczona ciągłymi represjami, nasłuchiwaniem kroków na schodach,
aresztowaniami i przesłuchaniami zdecydowała się wyjechać do Szwecji. Stale tęskniła za Polską.  Zmarła  w lutym 2002 roku.  W ubiegłym roku decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego została odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski  „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”.

Polecane