Jaśmina Polak 2017

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Jaśmina Polak 2017
Jaśmina PolakFoto: Wojciech Kusiński/PR

Laureatem konkursu Talenty Trójki w kategorii Teatr został Jaśmina Polak.

Konkurs Talenty Trójki, organizowany od 2010 roku przez Program 3, stanowi formę realnej pomocy dla debiutantów na początku ich drogi artystycznej. Biorą w nim udział młodzi, najbardziej obiecujący twórcy - studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30. roku życia. Kandydatów zgłaszają uczelnie artystyczne, instytucje kultury i fundacje. Nagrody (w wysokości 10 000 zł dla zwycięzców oraz po 3000 zł dla finalistów) przyznawane są w trzech kategoriach: Teatr, Film i Sztuki Wizualne.

Laureatkę w kategorii Teatr, aktorkę Jaśminę Polak, jury nagrodziło za: "niezwykłą osobowość oraz niekonwencjonalne i kreatywne podejście do teatru powstającego w żywym kontakcie z widownią". - Jaśmina Polak to charyzmatyczna aktorka, która konsekwentnie buduje własny język sceniczny, oparty na perfekcyjnym warsztacie. W efekcie współtworzy nowy model aktorstwa na pograniczu performansu i teatru - czytamy ponadto w uzasadnieniu nagrody. - Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i gratuluję też pozostałym finalistom - usłyszeliśmy od laureatki podczas gali.

Jaśmina Polak to aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie (2014), dała się zapamiętać rolą w "Sprawie Gorgonowej", a publiczność podbiła rolą starego Iwana Tryleckiego (w odmieniającej płeć i wiek postaci inscenizacji "Płatonowa" Bogomołowa) - obie sztuki wystawione zostały na deskach Narodowego Teatru Starego w Krakowie. Finalistkami w kategorii Teatr były Maria Dębska i Barbara Wypych.

Polecane