Konferencja naukowa "Cyberuzależnienia"

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej, poświęconej uzależnieniom od komputera i Internetu. Odbędzie się ona 18 października 2007 w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Konferencja dotyczy coraz bardziej powszechnego i jednocześnie zupełnie nieznanego problemu uzależnienia od zdobyczy nowoczesnej technologii - nazywanego niekiedy infoholizmem oraz uzależnień pochodnych od niego (od gier komputerowych, informacji, cyberseksu).

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych - szczególnie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

W programie konferencji przewidziano między innymi takie tematy, jak:
- Wychowanie dla Cyberprzestrzeni jednym z warunków zapobiegania cyberuzależnieniom;
- Dramatyczne przypadki uzaleŜnień od Internetu i nowy model terapii uzależnionych od Internetu;
- Internet i dzieci;
- Finansowanie edukacji medialnej z funduszy unijnych na przykładzie projektu "Multimedi@lna Szkoła"

Więcej informacji na stronie http://www.cyberuzaleznienia.pl

Polecane