JUBILEUSZ 80-lecia ROBERTA STILLERA

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
JUBILEUSZ 80-lecia ROBERTA STILLERA

Wybitny pisarz, poliglota znający 30 języków i tłumaczący z kilkunastu, poeta, krytyk, eseista, filolog i literaturoznawca, orientalista. Urodzony 25 stycznia 1928. Dzieciństwo spędził na Białorusi, okupację w Warszawie.

Tutaj ukończył w 1952 roku polonistykę, studiował także slawistykę, dziennikarstwo, indologię oraz w Reykjaviku nordystykę. Szereg lat spędził w Stanach Zjednoczonych i Anglii, a także w Niemczech oraz krajach azjatyckich, jak Malezja, Wietnam, Singapur i Azja Środkowa. Prowadził Studium Sztuki Przekładu. Kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku. Ma honorowy stopień z University of Iowa. Odznaczony orderem Polonia Restituta i medalem Gloria Artis.

Autor ponad 300 książek, w tym 30 dzieł oryginalnych, obejmujących w szczególności prozę realizmu magicznego, wywiedzioną z tradycji Malajów, Indonezji, Oceanii i krajów skandynawskich. Popularność zyskał jego cykl artykułów Pokaż język! ogłaszany w kilku czasopismach i zebrany w książkach. Jako poeta wycofał się z tego rynku pół wieku temu, zniechęcony postępującą degeneracją poezji polskiej.

Znany z wojowniczej nieustępliwości, której nie brak też w jego wierszach, dotyczących m.in. polityki współczesnej i upadku praworządności. Przez długie lata  represjonowany za działalność antykomunistyczną. Przy tym zdeklarowany feminista, co widać w jego poezji miłosnej, obecnej także w zbiorowym wydaniu Poetyka pierwszej dziewiątki, które  ukazuje się na jego 80-lecie.
 
W styczniu 2009 roku będziemy obchodzić JUBILEUSZ 80-lecia ROBERTA STILLERA.
Mistrza nie tylko przekładu.

W związku z tym niecodziennym wydarzeniem, liczni przyjaciele i znaczący przedstawiciele środowisk  twórczych świata Teatru, Estrady, Literatury, Plastyki i Dziennikarstwa, zaofiarowali swój honorowy udział w zaplanowanych działaniach o charakterze kulturalnym, w ramach tychże obchodów.

Dołączyło do nich Polskie Radio: PR II i TRÓJKA, które postanowiło objąć swoim patronatem medialnym ich zasięg, a w szczególności: Koncert dla Jubilata. W związku z tym postanowieniem zostało zawarte dwustronne Porozumienie między Programem III PR S.A. a Organizatorem i Realizatorem Koncertu: Niną Stiller i Krystyną Gucewicz.

8 stycznia 2009 roku, w Studio Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert jubileuszowy, który będziemy transmitować w Klubie Trójki. Składać się on będzie z występów czołowych artystów scen polskich, którzy w swoim czasie mieli możność scenicznej prezentacji  twórczości Jubilata, przeplatanych archiwalnymi nagraniami.

Polecane