"Miłosz. Tutejszy" wystawa fotografii

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
"Miłosz. Tutejszy" wystawa fotografii
Jedna z fotografii wystawy "Miłosz. Tutejszy" Wojciecha PrażmowskiegoFoto: fot. Wojciech Prażmowski

"Czyj jest Miłosz: Polaków czy Litwinów?" pyta Wojciech Prażmowski. I od razu znajduje odpowiedź: "Miłosz. Tutejszy" – związany był z dwoma krajami jednakowo silnie, i po obu stronach granicy jest "swoim".

Potwierdzenia tej śmiałej tezy wybitny częstochowski fotografik szukał podczas podróży szlakiem poety. Wilno i jego okolice oraz Suwalszczyzna: Krasnogruda, Szypliszki, Trakiszki, Gulbieniszki, Ejszeryszki to miejsca, które odwiedził i sfotografował Prażmowski. Cały materiał fotograficzny stanowi swoisty zapis podróży, jakie Miłosz odbywał ze stolicy Litwy do Suwałk.

Wystawę tworzy 50 kolorowych oraz czarno-białych zdjęć, a towarzyszy im katalog z komentarzem Małgorzaty Maliborskiej, dziennikarki Polskiego Radia. Wydawnictwo przygotowane jest w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.


Wojciech Prażmowski - artysta fotografik, urodzony w 1949 w Częstochowie.
Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Członek ZPAF.

Działalność w zakresie fotografii rozpoczął w latach 70. od fotografii metaforycznej, ale z wpływami konceptualnymi. Przełomem w jego podejściu do fotografii stała się wystawa "Pierwsza światowa wystawa zdjęć zepsutych" (Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa 1989), w której w nowatorski sposób odwołał się do pojęcia inscenizacyjności, sięgając do koncepcji zdjęć rodzinnych i anonimowych Jerzego Lewczyńskiego i sakralności, która istnieje także w fotografii Andrzeja Różyckiego. Od tego momentu tworzył fotografię, której koncepcja wyrażała tradycję najnowszej historii Polski, jej symboli i mitów. Kolejny etap jego twórczości, polegający na tworzeniu foto-obiektów, przypada na połowę lat 90-tych. Od samego początku swej twórczości chętnie stosował zabieg fotomontażu, a także interwencje w obraz pozytywowy.

W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii "Hommage à..." poświęconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90. artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka "Biało-czerwono-czarna" (1999) opowiadająca o Polsce lat 90.

Stosował także wielkoformatowe kompozycje kolorowe "Bardzo martwe natury" o fowistycznym i nowoczesnym rozumieniu koloru, a od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z koncepcją dokumentu fotograficznego, co świadczy o tym, że artysta poszukuje nowych znaczeń nie tylko w formule "fotografii inscenizowanej", ale i w dokumencie.

Jego najnowsza wystawa "Ogrody polskie. Varia śląskie" prezentowana była w Galerii Piętro Wyżej w ramach promocji Katowic jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury 2016.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, MOMA (Museum of Modern Art) w Nowym Jorku.


W roku 2009 odznaczony Srebrnym Medalem Gloria Artis.


Terminy i miejsca ekspozycji "Miłosz. Tutejszy":


Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
Wernisaż wystawy: 3 sierpnia 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 3-28 sierpnia 2011.

Wilno: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, ul. Universiteto 3
Wernisaż wystawy: 7 września 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 7-28 września 2011.

Kłajpeda: Biblioteka Publiczna im. I. Simonaitytes, ul. H. Manto 25
Wernisaż wystawy: 4 października 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 4-31 października 2011.

Kiejdany: Centrum Wielokulturowe, pl. Senoji rinka 12
Wernisaż wystawy: 9 listopada 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 9-27 listopada 2011.
Tarnów: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1
Wernisaż wystawy: 2 grudnia 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 2-13 grudnia 2011

Częstochowa: Galeria Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater", ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż wystawy: 16 grudnia 2011
Wystawa otwarta dla zwiedzających w terminie 16 grudnia 2011-15 stycznia 2012 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.


Projekt realizowany jest w ramach Roku Czesława Miłosza.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Częstochowy.


Polecane