Wzór wniosku o zwrot VAT za ogrzewanie gazem. Resort klimatu udostępnił dokument

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Wzór wniosku o zwrot VAT za ogrzewanie gazem. Resort klimatu udostępnił dokument
W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh.Foto: oasisamuel/Shutterstock

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępny jest wzór wniosku o refundację kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy; wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Chodzi o wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.. Jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Refundacja poniesionych kosztów

Jak wskazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska, refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Resort podał, że zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

"Refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych" - podał resort.

Ochrona taryfowa

Ministerstwo przypomniało, że w 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej.

Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

PR24.pl, IAR, PAP, DoS

Polecane