Jakie było znaczenie rządu RP na uchodźstwie?

 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Mail
Jakie było znaczenie rządu RP na uchodźstwie?
Szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie - Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego - zostały sprowadzone do PolskiFoto: PAP/Andrzej Lange

Do Polski uroczyście zostały sprowadzone prochy trzech prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Spoczną one w nowo powstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Wydarzenia te stanowią zwieńczenie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywie towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest przypomnienie Polakom historii władz RP na uchodźstwie.

Na początku wojny polski rząd został zmuszony do wyjazdu z kraju i trafił do Rumunii i na Węgry. Najwyższą władzę konstytucyjną sprawował prezydent Ignacy Mościcki, który w dramatycznych okolicznościach, w nocy z 29 na 30 września, zgodnie z konstytucją kwietniową, zrzekł się urzędu i wyznaczył Władysława Raczkiewicza na swojego następcę.

 – Rząd, który zapoczątkował Władysław Raczkiewicz na wojennym uchodźstwie, był rządem opartym o konstytucję kwietniową 1935 roku i reprezentował legalne, konstytucyjne walory państwowości polskiej. I to jest element najbardziej istotny, który każe nam dzisiaj patrzeć z perspektywy tylko wyłącznie prawnej na wartości tej instytucji – mówi prof. Wiesław Wysocki z UKSW. – Proszę pamiętać, że w Warszawie instaluje się wtedy wspierany przez Moskwę rząd lubelski, na czele którego staje z czasem "łżeprezydent" Bolesław Bierut, agent sowiecki – tłumaczy.

– On z czasem przejmuje pełne prerogatywy tego, który ma, z punktu widzenia racji międzynarodowych, sprawować władzę. Sukcesywnie, aż do lat 60., wycofywane są uznania przez rządy zachodnie roli władz Rzeczypospolitej rezydujących w Londynie – wskazuje.

– Z pewnego punktu widzenia, sprowadzenie do Polski prochów prezydentów RP na uchodźstwie jest aktem przedwczesnym. Myśmy do tej pory nie zadeklarowali, że III RP jest kontynuatorką II RP i I Rzeczypospolitej, tych tworów, które były wolne. My ciągle nie zerwaliśmy pępowiny z PRL i jesteśmy kontynuacją postkomunistyczną – stwierdza rozmówca Rafała Tomańskiego. – Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to sprowadzenie prochów, aczkolwiek bardzo ważne, jest aktem przedwczesnym – powtarza.


Posłuchaj

8:01
Znaczenie rządu RP na uchodźctwie (Świat do trzeciej/Trójka)
+
Dodaj do playlisty
+

 


Ponadto w audycji:

 • prof. Piotr Grochmalski – Bieżąca sytuacja na Ukrainie;
 • dr Marcin Styszyński (arabistyka, UAM) – Katar przed mundialem;
 • Łukasz Przybyszewski (Fundacja Abhaseed) – Katar przed mundialem;
 • Midterms w materiale reporterskim Józefa Niewiarowskiego;
 • Jarosław Wojtas (WSB Toruń) – Midterms;
 • Środek od środka;
 • prof. Zbigniew Witkowski – Cop27 w Egipcie.

Posłuchaj

1:45:10
Prezydenci RP na uchodźctwie wracają do Polski (Świat do trzeciej/Trójka)
+
Dodaj do playlisty
+

 

***

Tytuł audycji: Świat do trzeciej
Prowadzi: Rafał Tomański
Data emisji: 12.11.2022
Godzina emisji: 13.05

kor

Polecane