Pakt Ribbentrop – Mołotow. Minęła 83. rocznica czwartego rozbioru Polski

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Pakt Ribbentrop – Mołotow. Minęła 83. rocznica czwartego rozbioru Polski
Od lewej: Joachim von Ribbentrop, Józef Stalin i Wiaczesław MołotowFoto: Forum/World history archive/World History Archive

Minęły 83 lata, odkąd minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow podpisali sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był czwarty rozbiór Polski. O przyczynach, skutkach i znaczeniu paktu z 23 sierpnia 1939 roku w "Klubie Trójki" mówili dr Tomasz Sudoł oraz Adam Stefan Lewandowski z Instytutu Pamięci Narodowej.

Polska – pierwsza (ale nie jedyna) ofiara paktu Ribbentrop – Mołotow

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisany został pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim i Rzeszą Niemiecką, który został poszerzony o tajny protokół. Jest on znany jako pakt Ribbentrop – Mołotow. Polska, która została zaatakowana z dwóch stron 1 i 17 września 1939 roku, stała się pierwszą, ale nie jedyną ofiarą tej współpracy.

– Patrząc z szerszej perspektywy, pakt ten dotyczył sporej części Europy Wschodniej. To również kwestia ziem ukraińskich, ziem państw bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii, ale i bardziej odległej Finlandii – przypomniał w Trójce dr Tomasz Sudoł z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Najczęściej czytane

Cztery punkty, które zmieniły bieg historii

Podpisany przez Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa tajny protokół dodatkowy, stanowiący integralną część zawartego wówczas paktu o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRS, składał się z czterech punktów.

W pierwszym z nich zapisano, że: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i ZSRS. W związku z tym obie strony uznają zainteresowanie Litwy w stosunku do rejonu Wilna".

Drugi punkt, bezpośrednio dotyczący Polski, brzmiał następująco: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państwa polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego państwa polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia".

Kolejny z punktów odnosił się do obszaru Europy Południowo-Wschodniej. Strona sowiecka podkreśliła w nim swoje zainteresowanie Besarabią (należącą do Rumunii), natomiast strona niemiecka wyraziła całkowity brak zainteresowania co do tych terenów.

W ostatnim punkcie dokumentu stwierdzano: "Niniejszy protokół będzie traktowany przez obie strony jako najściślej tajny".

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop – Mołotow. Informacji tej nie przekazali jednak przedstawicielom władz polskich.

Wystawa "Pakt zbrodniarzy" w Warszawie

W przeddzień rocznicy podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "Pakt zbrodniarzy". Wystawę można oglądać do 12 września.

– Wystawa ma mocną nazwę, która często powinna być przywoływana przy okazji tego wydarzenia. Wystawa jest bardzo ważna także dlatego, że mówimy wprost, że byli to dwaj zbrodniarze – Adolf Hitler i Józef Stalin, którzy na równi mają na rękach krew Polaków i całej Europy. Na tej wystawie mówimy wprost, kto został, a kto nie został osądzony po wojnie. Wiemy, że Sowieci nie zostali osądzeni, a część Niemców – tak. Jasno podkreślamy, jakie zbrodnie ciążą na tych dwóch systemach – mówił naczelnik Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej Adam Stefan Lewandowski.

23 sierpnia jest Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, ustanowionym w 2008 roku przez Parlament Europejski.

Posłuchaj

50:11
Minęła 83. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Dr Tomasz Sudoł oraz Adam Stefan Lewandowski z Instytutu Pamięci Narodowej gośćmi Trójki (Klub Trójki)
+
Dodaj do playlisty
+

 

W obliczu tragedii: pakt Ribbentrop – Mołotow i wojna obronna – Geneza II wojny światowej [DYSKUSJA]/IPNtvPL

***

Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Piotr Dmitrowicz
Goście: dr Tomasz Sudoł (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej), Adam Stefan Lewandowski (naczelnik Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej)
Data emisji: 23.08.2022
Godzina emisji: 21.09

IAR/kr

Polecane