Rozliczenia polsko-niemieckie po II wojnie światowej. Ile wynoszą straty, które ponieśliśmy?

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Rozliczenia polsko-niemieckie po II wojnie światowej. Ile wynoszą straty, które ponieśliśmy?
Warszawa 1939. Ulica Świętokrzyska przy skrzyżowaniu z ulicą Nowy Świat. Widoczny gmach PrudentialuFoto: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jakie straty materialne poniosła Polska w czasie II wojny światowej? Czy zrzekliśmy się odszkodowań i reparacji? Jak zostały uregulowane rachunki i kto powinien sfinansować odbudowę zniszczonych budynków i miast? Czy Polska zamierza dochodzić swoich racji w sprawie strat wojennych?

– Zespół, który podjął próbę oszacowania poniesionych przez Polskę strat, został powołany w ubiegłej kadencji. W tym czasie udało się nam zgłębić problem zarówno samych strat, jak i ich szacowania. Zebraliśmy zespół kilkunastu ekspertów, głównie z tytułami profesorskimi, z dziedziny rzeczoznawstwa i ekonomii, którzy podjęli się trudu szacowania w oparciu o dostępne publikacja naukowe. Po dwóch latach zakończyliśmy podstawowy pion prac. Po pewnych recenzjach uznaliśmy jednak, że cały czas istnieje potrzeba uzupełnienia opracowanego przez nas raportu. Od decyzji o charakterze politycznym będzie jednak zależało, jaki będzie czas i miejsce jego publikacji – mówił Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej i członek KRS. 

Posłuchaj

53:38
Reparacja wojenne. Kto jest winny Polsce odszkodowanie? (Klub Trójki)
+
Dodaj do playlisty
+

 

Raport

– W ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat, takie próby podejmowano kilkukrotnie. Sukcesem zakończyła się tylko jedna z nich. Dwa lata po wojnie Biuro Odszkodowań Wojennych przygotowało raport o stratach ludzkich i materialnych, gdzie na ówczesne czasy oszacowano je na kwotę 850 miliardów dolarów. W czasach komunistycznych również próbowano powrócić do tematyki. Nigdy nie udało się jednak doprowadzić prac do końca. Jeśli nam uda się opracować kompletny raport, będzie to duży sukces i pierwsza próba zakończona finałem od czasów wojny – podkreślił gość "Klubu Trójki". 

Szacowanie strat

Raport z 1947 roku zwierał wiele uchybień. Ze względów wojennych, mówienie o pewnych stratach było niemożliwe – zauważył prowadzący.  Mówimy tylko o szacunkach. Nigdy nikt nie będziemy w stanie wyliczyć tych kwot dokładnie. Musieliśmy przyjąć pewną metodologię. W raporcie jest mowa jedynie o stratach spowodowanych przez działania Niemców, nie przez Rosjan. To często kwestie trudne do rozdzielania. Ponadto mówimy jedynie o stratach na obszarze ziem dawnych, czyli terenach, które zarówno przed, jak i po wojnie należą do Polski – uściślił ekspert.

Straty ludzkie

– Podjęliśmy też próbę oszacowania strat ludzkich. Wyniki różnią się od tych wyliczonych we wspomnianym raporcie z lat czterdziestych, gdzie podano sześć milionów ofiar. Najprawdopodobniej ta liczba jest wynikiem zaliczenia część ofiar sowieckich na konto Niemiec. W oparciu o dostępne publikacje oceniliśmy straty na pięć milionów dwieście tysięcy obywateli Rzeczpospolitej. Każdy punkt tych szacunków będzie obarczony wieloma pytaniami i wątpliwościami. Czasami trzeba je przyjąć, by nie uwikłać się w dywagacje i dygresje, których jest sporo. Po ponad dwóch latach rozmów i analiz udało nam się osiągnąć pewien fundament, oszacowany w sposób rzetelny. Wszystko, co zrobiliśmy, opierało się na faktach, danych i liczbach – podsumował Arkadiusz Mularczyk. 

***

Tytuł audycji: Klub Trójki
Prowadzi: Piotr Gontarczyk
Gość: Arkadiusz Mularczyk (poseł PiS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej i członek KRS)
Data emisji: 05.08.2021
Godzina emisji: 22.05

zch


Polecane