Fiodor Sołogub - Maleńki człowiek

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

Tragikomedia na motywach powieści Fiodora Sołogłuba, XIX-wiecznego rosyjskiego symbolisty, w adaptacji Jana Warenyci.

Maleńki człowiek

Autor: Fiodor Sołogub
Autor przekładu: Rene Śliwowski

Reżyseria: Jan Warenycia
Realizacja: Andrzej Brzoska
Opracowanie muzyczne: Małgorzata Małaszko

Obsada: Artur Barciś, Ewa Konstancja Bułhak, Aleksander Bednarz, Tomasz Marzecki, Krzysztof Tyniec, Magdalena Celówna, Krystyna Królówna, Gustaw Lutkiewicz, Włodzimierz Press, Kajetan Lewandowski

Tragikomedia na motywach powieści Fiodora Sołogłuba, XIX-wiecznego rosyjskiego symbolisty, w adaptacji Jana Warenyci.

Carski urzędnik cierpi z powodu niskiego wzrostu. Jego frustrację potęguje niska ranga, jaką zajmuje w rosyjskiej administracji oraz... rozmiary żony, która jest postawną, wielką kobietą. Nadarza się okazja, by przy pomocy cudownego leku "zmniejszyć" żonę. Nie udaje się jednak, ponieważ żona perfidnie zamienia kieliszki. Bohater wypija "lek" i ... znika.

Historia małości, nieważności człowieka w schierarchizowanym i zbiurokratyzowanym systemie państwa carskiego. I małości człowieka w ogóle.

----------------------------------------------------

Konkurs na debiut słuchowiskowy
Teatr Polskiego Radia i Agencja Dramatu ogłaszają

konkurs na debiut słuchowiskowy


Czekamy na utwory o tematyce współczesnej, ukazujące różnorodne obszary życia społecznego i bohaterów stawianych wobec konieczności dokonywania ważnych wyborów. Szczególnie zależy nam na tekstach, które pokażą punkt widzenia młodego pokolenia na dynamiczne zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Oczekujemy utworów zróżnicowanych formalnie, nie zamykamy się na żadną poetykę i postawę artystyczną wobec rzeczywistości. Głównym miejscem prezentacji nagrodzonych scenariuszy będzie antena Programu III Polskiego Radia. Zaproszenie skierowane jest do twórców, którzy po raz pierwszy pragną zmierzyć się ze specyficzną formą scenariusza słuchowiska.

Regulamin konkursu:

1. Należy zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, nie będące adaptacjami utworów obcych, a także nigdzie dotąd nie publikowane i nie realizowane.

2. Przedmiotem konkursu są scenriusze słuchowisk o nie przekraczalnym czasie antenowym 30 min . (15 – 17 stron znormalizowanego wydruku).

3. Teksty opatrzone godłem prosimy nadsyłać w trzech egzemplarzach dołączając zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem. Wewnątrz koperty prosimy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.

4.Każdy autor zgłosić może jeden utwór.

5. Utwory konkursowe prosimy zgłaszać do 30 listopada 2008r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
Teatr Polskiego Radia
Woronicza 17
00-977 Warszawa
Blok C pok.108
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na słuchowisko”

6. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez organizatorów.

7 . Przyznane zostaną nagrody I - w wys.5 tys. zł., II - w wys. 4 tys. zł, III –w wys. 3 tys. zł. Jury zastrzega prawo innego podziału nagród.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 grudnia 2008 na antenach Polskiego Radia, na stronie internetowej Agencji Dramatu i w specjalnej informacji prasowej. Nagrodzeni twórcy zostaną także powiadomieni listownie.

9. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do premiery antenowej nagrodzonych utworów. Premiera utworów wskazanych przez jury nie będzie honorowana oddzielnie, natomiast powtórzenia będą honorowane według stawek obowiązujących w chwili emisji.

10. Autorzy proszeni są o zachowanie oryginałów konkursowych tekstów. Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych utworów.  Dodatkowe informacje udzielane będą w Teatrze Polskiego Radia (022 645 54 53, 022 645 54 56).

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu. Regulamin zostanie opublikowany w serwisie www.polskieradio.pl/teatr

Polecane