Zagadkowa Niedziela

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

Zagadkowa Niedziela o tradycjach i obrzędach w Dzień Zaduszny.

Dziś oddajemy hołd modląć się za zmarłych. Obchody Święta zapoczątkował Święty Odilon w roku 998 ale dopiero w XIIw (w Polsce w XIIw) tradycja ta rozpowszechniła się na cały Kośćiół Katolicki. W 1915 roku Papież Benedykt XV zezwolił na odprawianie mszy świętej w intencji poleconej przez wiernych. W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdnie zwyczaj karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemie. W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono się także z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych (stąd nazwa 'Dziady'). Chleb w zależności od regionu posiadał swoją nazwę np. 'Powałka', 'Petryczka', 'Zaduszka' lub 'Chleb Umarłych'. Do obrzędów zadusznych należy także specjalna msza odprawiana w tym dniu zwana 'pominkami'. Dzisiejsza Zagadkowa Niedziela o zwyczajach związnaych z Zaduszkami w Polsce i na świecie. Zapraszamy!

Zagadkową Niedzielę wspierają:

 

''Polecane