W drodze do wewnętrznej wolności

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail

Jedynym naturalnym popędem człowieka jest bycie wolnym od pragnienia bycia ważnym, skutecznym, uznawanym lub kochanym. Dlaczego w XXI-ym wieku łatwiej jest być ofiarą zniewolenia niż wolnym człowiekiem?

Pragnienie popularności, powodzenia, własnej ważności czy bycia kochanym, są potrzebami wyuczonymi, uwarunkowanymi środowiskiem, w którym żyjemy. Jedynym naturalnym popędem człowieka jest bycie wolnym od tych pragnień. Dlaczego w XXI-ym wieku łatwiej jest być ofiarą zniewolenia niż wolnym człowiekiem? Na spotkanie z Mirkiem Słowikowskim, autorem książek o depresji i rozwoju człowieka, zapraszam tuż po północy.

Grażyna Dobroń

Polecane