Dodatek węglowy. Zobacz, co zawiera ustawa, jakie inne produkty obejmuje i do kiedy należy złożyć wniosek

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Dodatek węglowy. Zobacz, co zawiera ustawa, jakie inne produkty obejmuje i do kiedy należy złożyć wniosek
Resort klimatu zapewnia, że działania rządu koncentrują się na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, miały zapewnione niezbędne dostawy węgla.Foto: shutterstock.com/MegSopki

Dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych dla gospodarstwa domowego obejmuje węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, podano w projekcie ustawy. Odpowiedni wniosek należy złożyć w gminie do 30 listopada 2022 r. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, a sam dodatek jest zwolniony z opodatkowania. 

"Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Co istotne, z uwagi na fakt, że dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nie tylko węgiel

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

"Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)" - czytamy także. 

Jest to istotne, ponieważ zgodnie z projektem jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wcześniej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniała również, że "nie ma żadnych kryteriów dochodowych, czyli każdy, kto taki piec ma, taki wniosek może złożyć". 

Gmina ma miesiąc na wypłatę

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Jak podano w projekcie, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. "Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza" - podkreślono. 

Dodatek zwolniony z podatku

"Z uwagi na fakt, że dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu" - czytamy w projekcie.

Limit wydatków na 2022 r. 

Zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w projekcie ustawy przewidziany został maksymalny limit wydatków na dodatek węglowy na rok 2022. Wyniesie on 11,5 mld złotych.

"Środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) (art. 5 ust. 1 projektu)" - podano także. 

Blisko 4 mln gospodarstw domowych

W ocenie skutków regulacji podano także, że w 2020 r. wg danych GUS liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel (kamienny i brunatny) wynosiła: 5,20 mln - w jakimkolwiek celu grzewczym (bez działalności rolniczej), w tym 4,67 mln - jako podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń.

"Dodatkowo szacuje się, że w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła: 4,35 mln – w jakimkolwiek celu grzewczym (bez działalności rolniczej), w tym około 3,8 mln – jako podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. W konsekwencji przy założeniu dodatku węglowego na poziomie 3000 zł na gospodarstwo domowe, całkowity koszt wykonania ustawy jest szacowany na poziomie ok. 11,5 mld zł" - podsumowano.

Projekt wpłynął już do Sejmu. 

Najczęściej czytane

Polskieradio24.pl/IAR/PAP/mk

Polecane