Przyjazne Prawo: ponad 70 uproszczeń dla biznesu

  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Mail
Przyjazne Prawo: ponad 70 uproszczeń dla biznesu
Zdjęcie ilustracyjne.Foto: shutterstock, tsyhun

O przyjętym przez rząd pakiecie „Przyjazne Prawo, zawierającym ponad 70 uproszczeń dla przedsiębiorców, mówił w audycji Bardzo Ważny Projekt radiowej Trójki Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Posłuchaj

O pakiecie Przyjazne Prawo, zawierającym ponad 70 uproszczeń dla biznesu mówił w radiowej Trójce Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii./Arkadiusz Ekiert/.
+
Dodaj do playlisty
+

Wśród nich, gość Trójki wymienia cztery najważniejsze – wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu w pierwszym roku dla osób fizycznych prowadzących działalność; ochronę konsumencką dla przedsiębiorców oraz umożliwienie rzemieślnikom prowadzenia działalności w formie spółki.

 − To pierwsze jest szczególnie istotne dla importerów i funkcjonowania polskich portów, gdyż wydłuża opłatę cła, tak jak to funkcjonuje w konkurencyjnych dla nas portach, wyjaśnia gość trójki.

− To powinno wzmocnić konkurencyjność naszych portów, mówi Wojciech Paluch.

Druga ważna zmiana obejmująca prawo do błędu nowych przedsiębiorców sprawia, że nie ma kary, jeśli naruszenie zostanie usunięte.

− Czyli zamiast czerwonej – pokazujemy żółtą kartkę – mówi ekspert.

Trzecia zmiana, czyli ochrona konsumencka dla przedsiębiorców, pozwoli przedsiębiorcy na korzystanie z praw przysługujących konsumentom – np. z rękojmi przy zakupie sprzętu nie związanego z jego produkcja – np. sprzętu biurowego.

− Takiej możliwości dotychczas nie miał – mówi ekspert.

Czwarta zamiana umożliwia rzemieślnikom prowadzenia działalności w formie spółki, gdyż dotychczas przejście na status spółki oznaczało utratę statusu rzemieślnika.

Gość uważa, że zapowiadane zmiany powinny wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Arkadiusz Ekiert, jk

Polecane